Trwa przebudowa i rozbudowa powiatowej krytej pływalni w Biłgoraju - etap I

Trwają prace przy przebudowie i rozbudowie biłgorajskiego basenu. Całkowita wartość I etapu to ponad 29,1 mln zł. Za tą kwotę ma powstać nowa część rekreacyjno - wypoczynkowa krytej pływalni w Biłgoraju. Prace są już zaawansowane i nie ma opóźnień. Między innymi zgodnie z harmonogramem, na początku lipca 2023 roku, mają być montowane specjalne dźwigary, które podtrzymywać będą konstrukcję dachu nowego - dobudowanego do basenu - obiektu.

Szkolenie z zakresu FAS w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju

Około 100 osób, w tym przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, psychologowie, terapeuci, przedstawiciele Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Wioski Dziecięcej oraz nauczyciele biorą udział w szkoleniu z zakresu FAS.

80. rocznica pacyfikacji Szarajówki

Powiat biłgorajski wspólnie z gminą Łukowa i sołectwem Szarajówka był organizatorem uroczystości ku czci pomordowanych mieszkańców Szarajówki w 80. rocznice niemieckiej zbrodni. 18 maja 1943 roku Niemcy wraz z Ukraińcami zamordowali 58 mieszkańców miejscowości. Cywile, głównie kobiety i dzieci zginęły bo wieś udzielała wsparcia partyzantom i była wierna polskiej tradycji i pragnieniu wolności Ojczyzny.

Starosta otworzył tegoroczną kwalifikację wojskową

Dziś, 22 maja 2023 roku, w powiecie biłgorajskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Potrwa ona do 27 czerwca i przejdzie przez nią ponad 700 osób, zarówno mężczyzn jak i kobiet.

„MOJE ZAKĄTKI 2023”

19 maja 2023r., odbyło się podsumowanie XXXI edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży „MOJE ZAKĄTKI 2023”. Tematem tegorocznej odsłony plastycznych zmagań młodych artystów było: “Ach, Lubelskie jakie cudne".

Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju zaprasza na wydarzenie “Koncert Jubileuszowy” 40 lat Zespołu Tańca Ludowego “Tanew”. Koncert odbędzie się 3 czerwca 2023 r, godz. 17.00 w hali Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących (ul. Cegielniana 24).

40latZTLTanew

Program Unii Europejskiej ERASMUS PLUS w RCEZ w Biłgoraju

W okresie od 1 września 2020r. do 31 sierpnia 2022r. szkoła brała udział w Programie Erasmus + w ramach sektora: "Edukacja Szkolna - Partnerstwa Współpracy Szkół". Projekt skierowany był do uczniów i nauczycieli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju. Dzisiaj, uczniowie tych szkół zagościli w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, by podsumować całość projektu.

Instytut uznaje ogromną wartość muzyki i tańca polskiej wsi jako części dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Poprzez ogłoszony program Potańcówki Wiejskie, Instytut zamierza wzmacniać i upowszechniać ideę organizowania spotkań społeczności, dla których osią jest kultura ludowa pochodzenia lokalnego. W ten sposób Instytut chce pokazać, szczególnie młodemu pokoleniu, wartość rodzimych tradycji oraz ponadczasowość jej elementów. Celem Programu Potańcówki Wiejskie jest również wspieranie artystów i wykonawców w kultywowaniu muzyki tradycyjnej polskiej wsi.

potancowki wiejskie

LI sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Uprzejmie zapraszam na LI sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 25 maja 2023 roku o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

Publikujemy załącznik do uchwały nr 60/2023 Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia 15 maja 2023 roku, w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Powiat biłgorajski wspólnie z gminami chce wybudować ponad 5,5 km chodników

Od początku tej kadencji samorządu powiatowego, realizowany jest Pilotażowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych i Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego, zwany „Programem chodnikowym”. Polega on na udzieleniu wsparcia z budżetu powiatu biłgorajskiego samorządom gminnym na budowę chodników i ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych.

Szanowni Państwo, zamieszczamy Informator oświatowy na rok szkolny 2023/2024, wydany przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju. Do nieoceniona pomoc dla ósmoklasistów i ich rodziców, w wyborze kształcenia na poziomie szkoły średniej. Mogą Państwo pobrać plik, w którym znajduje się opis szkół ponadpodstawowych powiatu biłgorajskiego.

Do pobrania >>KLIKNIJ<<

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, Priorytet X Lepsza Edukacja. Działanie 10.3 Kształcenie ogólne - konkurs nr FELU.10.03 – IZ.00-002/23, zostało opublikowane w dniu dzisiejszym.

Link: https://spbilgoraj.bip.lubelskie.pl/index.php?id=543&p1=szczegoly&p2=87202

Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w Województwie Lubelskim

Mieszkańcy Lublina i województwa lubelskiego!
Rodacy!

W tym roku świętujemy 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wyjątkowego dzieła w dziejach polskiego parlamentaryzmu i myśli polityczno-prawnej. Zrodzona w chwili śmiertelnego zagrożenia dla bytu państwowego ze strony ościennych mocarstw, miała na celu zreformować ustrój społeczno-polityczny, aby wzmocnić Rzeczpospolitą. W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja wspominamy z wdzięcznością i szacunkiem naszych przodków, którzy walczyli o wolność i niepodległość Ojczyzny.

Spotkanie przedstawicieli MOPS i GOSP oraz samorządowców w sprawie projektu Polityka senioralna EFS+
W dniu 25 kwietnia 2023 r. w starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbyło się spotkania informacyjne dotyczące realizacji projektu „Polityka senioralna EFS+” - projektu do Kontraktu Programowego w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027. Prowadzili je pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z Lublin.

Informator oświatowy wydany. To szczególna pomoc dla ósmoklasistów

Powiat biłgorajski wydał właśnie informator oświatowy. To blisko 50-stronicowa publikacja zawierająca ofertę edukacyjną szkół i placówek oświatowych Ziemi Biłgorajskiej na rok szkolny 2023/2024. To szczególna pomoc i ukłon w stronę ósmoklasistów i ich rodziców. Uczniowie kończący szkołę podstawową mają przed sobą czas decyzji i wyboru placówki dalszego kształcenia.

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w ramach ogłoszonych i planowanych do ogłoszenia naborów wniosków o dofinasowanie z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027.

Powiat złożył wniosek o wsparcie. Chodzi o 1,5 mln zł na remont mostu na ulicy Lubelskiej w Biłgoraju

"Roboty budowlane na zabytkowym moście w ciągu ulicy Lubelskiej w Biłgoraju" - to nazwa zadania, które przy wsparciu środków z programu "Ochrony zabytków" chce realizować samorząd powiatu biłgorajskiego. Wniosek do rządowego programu złożony został w połowie marca 2023 roku.

Zarząd Powiatu, podczas posiedzenia, które odbyło się 19 kwietnia 2023 roku, podjął uchwałę o powołaniu - od 1 września 2023 roku - dyrektorów ZSBiO i RCEZ. Kandydatów wyłonił konkurs, który odbył się w kwietniu br. Z rąk starosty biłgorajskiego Andrzeja Szalipa nominacje odebrali Stanisław Sitarz na stanowisko dyrektora ZSBiO w Biłgoraju i Jarosław Dubiel na stanowisko dyrektora RCEZ w Biłgoraju.

Paweł Hadam oraz Oliwia Kotuła z klasy III graficznej I LO im. ONZ w Biłgoraju zostali laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Moja biblioteka” organizowanego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Ryszarda Kincla w Raciborzu.

Zmagania dziecięcych i młodzieżowych teatrów ze wsparciem powiatu

Teatr szkolny ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy z widowiskiem Słowiańskie powidoki, Teatr szkolny ze Szkoły Podstawowej w Gromadzie ze spektaklem Zachcicus straszliwus i grupa Ambaras z Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju z przedstawieniem Słowo Ma Siłę, będą reprezentować powiat biłgorajski na Festiwalu Najciekawszych Widowisk.

Konferencja Obywatelskie Roztocze 2023

Przedstawiciele powiatu biłgorajskiego, w osobach wicestarosty Tomasza Rogali, kierownika Inwestycji, Zamówień Publicznych i Informatyki Jarosław Bury oraz Piotra Kiełbasy z Biura Organizacji i Administracji, uczestniczyli w dniu 17 kwietnia 2023 roku, w konferencji „Obywatelskie Roztocze 2023”. W wydarzeniu, które odbyło się w Centrum Edukacyjno - Kongresowym KUL w Tomaszowie Lubelskim uczestniczył także wicemarszałek Michał Mulawa.

Kumple pzreciwko przemocy

17 kwietnia, w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbyło się podsumowanie konkursu "KUMPLE PRZECIWKO PRZEMOCY”.

Laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymali nagrody z rąk Andrzeja Szarlipa Starosty Biłgorajskiego oraz Ilony Dzido Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju.

W hołdzie ofiarom Zbrodni Katyńskiej

Msza święta w sanktuarium św. Marii Magdaleny w Biłgoraju, akademia w ZSBiO oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy Pomniku Katyńskim na cmentarzu komunalnym przy ulicy Lubelskiej - tak wyglądała tegoroczne obchody 83. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Podkategorie