Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, ul. Tadeusza Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj
 
Tel.: (84) 688-20-00, (84) 688-20-01, fax.: (84) 688-20-09,
 
 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Ewa Kwiecińska
Tel.: (84) 688-20-86
 
Powiat Biłgorajski
NIP : 918-199-38-47
Regon: 950369014
 
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju
NIP: 918-17-14-445
Regon: 950371590

Wykaz numerów kont bankowych (wybrane) - BIP

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Szczegółowy wykaz telefonów i adresów e-mail

Za pomocą skrzynki na ePUAP www.epuap.gov.pl : /f3xye6n66k/SkrytkaESP


epuaplub (https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego - link dotyczy Pisma ogólnego do podmiotu publicznego, który działa po zalogowaniu na EPUAP.)

 Nr telefonu  Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój
 84 688-20-00  Szarlip Andrzej - Starosta Biłgorajski
 aszarlip@bilgorajski.pl  107
 84 688-20-03  Rogala Tomasz - Wicestarosta
 trogala@bilgorajski.pl  105
 84 688-20-05
 Gałka Maria - Etatowy Członek Zarządu
 mgalka@bilgorajski.pl  115
 84 688-20-04
 Liwosz - Rudy Małgorzata - Sekretarz Powiatu
 108

Wydział Finansowy

 Nr telefonu  Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój
 84 688-20-15  Płecha Grzegorz - Skarbnik Powiatu  gplecha@bilgorajski.pl 215
 84 688-20-17  Kaczor Grażyna - Główny Księgowy  gkaczor@bilgorajski.pl 212
 84 688-20-17  Wojtowicz - Bździuch Monika  mwojtowicz@bilgorajski.pl 212
 84 688-20-17  Osuch Monika  mosuch@bilgorajski.pl 212
 84 688-20-18  Polowy Agnieszka  apolowy@bilgorajski.pl 214
 84 688-20-18  Krasny Gabriela  gkrasny@bilgorajski.pl 214
 84 688-20-13  Taradowska Agata  ataradowska@bilgorajski.pl 214
 84 688-20-13  Grelak Anna  agrelak@bilgorajski.pl 214
 84 688-20-14  Litwin Grzegorz  glitwin@bilgorajski.pl 215
 84 688-20-14  Szabat Aneta  aszabat@bilgorajski.pl 216

 84 688-20-16

 84 84 688-20-46 fax

 Flor Marcin  mflor@bilgorajski.pl 216
 84 688-20-19
 Chmielewski Tomasz
 tchmielewski@bilgorajski.pl 14

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

 Nr telefonu  Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój
 84-688-20-65  Marchewka - Skurzak Marta - Kierownik  mskurzak@bilgorajski.pl 209
 84 688-20-48  Szczepanek Aneta  aszczepanek@bilgorajski.pl  210
 84 688-20-48  Grudzińska - Bełżek Katarzyna  kbelzek@bilgorajski.pl  210
 84 688-20-48  Pyzio - Wryszcz Agnieszka  awryszcz@bilgorajski.pl  210
 84 688-20-49  Wachowicz Anna  awachowicz@bilgorajski.pl  210
 84 688-20-49  Dziedzic Agnieszka  adziedzic@bilgorajski.pl  210

Wydział Architektury i Budownictwa

 Nr telefonu  Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój
 84 688-20-20
 Zieliński Janusz - Kierownik
 5
 84 688-20-20
 Trościańczyk Mirela - Z-ca Kierownika
 5
 84 688-20-21
 Król - Kowalska Emilia
 4
 84 688-20-63
 Rębacz Krzysztof
 4
 84 688-20-22
 Bździuch Klaudia
 4
 84 688-20-22  Panasik Klaudia  kpanasik@bilgorajski.pl  4
 84 688-20-23
 Sachar Tomasz
 4

Wydział Rolnictwa Ochrony Środowiska i Leśnictwa

 Nr telefonu        
 Nazwisko i imię (stanowisko)                          

 e-mail                                    

 zadania  pokój
 84 688-20-50
 Konopka Marek
 - p.o. Kierownika
Wydawanie koncesji na pozyskanie kapalin, rekultywacja gruntów zdewastowanych
 206
 84 688-20-50
 Smagała Monika
Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, zgłaszanie instalacji z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu, zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym handlu uprawnieniamido emisji do powietrza gazów cieplarnianych
 206
 84 688-20-72
 Kloc Barbara
Zezwolenia na zbieranie i unieszkodliwianie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
Spółki Wodne
 206
 84 688-20-72
 Kuszka Danuta
Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
Gospodarka łowiecka
 205
 84 688-20-72
 Biszczanik Janusz
Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
Gospodarka łowiecka
 205
 84 688-20-71
 Ozga Elżbieta
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, nadzór nad zalesieniami, wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb, zezwolenia na wyłączanie gruntów rolnych z produkcji rolniczej, rejestracja zwierząt egzotycznych
 205
 Kulesza Tomasz  tkulesza@bilgorajski.pl
 Budzyński Jan  jbudzynski@bilgorajski.pl
 Pawłowski Jerzy  jpawlowski@bilgorajski.pl
 Słupski Dariusz  dslupski@bilgorajski.pl
 Ksiądz Jan  jksiadz@bilgorajski.pl
 Kutryn Waldemar  wkutryn@bilgorajski.pl
 Bryła Jerzy  jerzybryla@bilgorajski.pl
 Bryła Jan  janbryla@bilgorajski.pl
 Furmanek Andrzej  afurmanek@bilgorajski.pl

Wydział Komunikacji i Drogownictwa

 Nr telefonu              
 Nazwisko i imię (stanowisko)                  

 e-mail                                    

 zadania  pokój   
 84 688-20-42
 84 688-20-82 fax
 Piskorski Jacek - Kierownik
 12
 84 688-20-39  Bełżek Kinga  kbrodziak@bilgorajski.pl

Rejestracja pojazów

Wyrejestrowanie pojazdu

Wymiana dowodu rejestracyjnego - brak miejsc na badania techniczne

Adnotacje gaz, hak, inne

Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym

        
 8
 84 688-20-39  Sabała Monika  msabala@bilgorajski.pl  8
 84 688-20-39  Poździk Edyta  epozdzik@bilgorajski.pl 8
 84 688-20-39  Gontarski Bartłomiej  bgontarski@bilgorajski.pl  8
 84 688-20-40  Bil - Różańska Joanna  jbil@bilgorajski.pl  9
 84 688-20-40  Birut Irena  ibirut@bilgorajski.pl  9
 84 688-20-40  Pokarowski Krzysztof  kpokarowski@bilgorasjki.pl  9
 84 688-20-39  Surma Krzysztof  ksurma@bilgorajski.pl   8
 84 688-20-41  Pyda Anna  apyda@bilgorajski.pl  9
 84 688-20-41  Nowacka Beata  bnowacka@bilgorajski.pl  9
 84 688-20-41
 Frąk Marek
 Z-ca Kierownika

 mfrak@bilgorajski.pl

 9
 84 688-20-37  dyżur Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego  7
 84 688-20-37  Śmieciuch Anna
 asmieciuch@bilgorajski.pl 7
 84 688-20-79  Hajduk Adrian  ahajduk@bilgorajski.pl
Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów.
Pojazdy usunięte z drogi
 3
 84 688-20-44  Kapka Halina  hkapka@bilgorajski.pl Prawa jazdy       11
 84 688-20-44  Kostrubiec Dorota  dkostrubiec@bilgorajski.pl  11
 84 688-20-44  Siek Paulina  psiek@bilgorajski.pl  11
 84 688-20-44  Rzeźnik Sylwia  sdworniczak@bilgorajski.pl  11
 84 688-20-44  Jamroży Kamil  kjamrozy@bilgorajski.pl  11
 84 688-20-45  Obszyńska Agnieszka  aobszynska@bilgorajski.pl Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców  11
 84 688-20-43  Dudek Mateusz  mdudek@bilgorajski.pl Organizacja ruchu  3
 84 688-20-43  Piskorska Beata  bpiskorska@bilgorajski.pl  3
 84 688-20-79  Rybak Marta  mrybak@bilgorajski.pl Transport drogowy  3
Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich
 
 Nr telefonu
 Nazwisko i imię (stanowisko)
 e-mail
 pokój
 84 688-20-11
 Fusiarz - Żołopa Małgorzata
 208
 
 
 84 688-20-68
 Małek Małgorzata
 mmalek@bilgorajski.pl
 208

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Informatyki

 Nr telefonu      
 Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój
 84 688-20-80
 Bury Jarosław - Kierownik  jbury@bilgorajski.pl  211
 84 688-20-70  Rabiej Tomasz - Z-ca Kierownika
 trabiej@bilgorajski.pl  211
  

 Referat ds. Inwestycji i Rozwoju

 tel. 84 688-20-70, e-mail: inwestycje@bilgorajski.plhttps://www.bilgorajski.pl/projekty

 
 Nr telefonu 
 Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój
 84 688-20-70  Bednarz Zbigniew
 zbednarz@bilgorajski.pl  211
 84 688-20-70  Kowalczuk Łukasz
 lkowalczuk@bilgorajski.pl 211
 84 688-20-70  Wójcik Izabela
 iwojcik@bilgorajski.pl 211
 84 688-20-70  Kuraś Paweł  pkuras@bilgorajski.pl 211
 84 688-20-70  Brzozowska Kinga  kbrzozowska@bilgorajski.pl 211
                              
 Projekt "Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego" https://wysokiekompetencje.bilgorajski.pl

  

 Projekt „Seniorzy na Start - Powiat Biłgorajski” https://seniorzy.bilgorajski.pl
 
 

 Referat ds. Zamówień Publicznych

 tel. 84 688-20-06, fax.  84-688-20-58 fax e-mail: zamowienia@bilgorajski.pl

 
 Nr telefonu  Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój
 84 688-20-06  Małysz Renata  rmalysz@bilgorajski.pl  204
 84 688-20-06  Rymarz Elżbieta  erymarz@bilgorajski.pl  204
 84 688-20-06  Haczykowska Magdalena  mhaczykowska@bilgorajski.pl  204
 

 Referat ds. Informatyki i Obsługi Teleinformatycznej

 tel. 84 688-20-10, e-mail: informatyka@bilgorajski.pl

 
 Nr telefonu  Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój
 84 688-20-10  Grabias Andrzej  agrabias@bilgorajski.pl  207
 84 688-20-10  Grabias Leszek  lgrabias@bilgorajski.pl  207
 Strona tylko do użytku wewnętrznego https://druki.bilgorajski.pl
   

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

 Nr telefonu  Nazwisko i imię (stanowisko)  e-mail  pokój
 84 688-20-55  Kurzyna Marian - Przewodniczący Rady Powiatu
 dyżur: wtorki w godz. 15.30-17.30
 biuro@bilgorajski.pl 113
 84 688-20-56 84-688-20-09 fax
 Snopek Marzena
 msnopek@bilgorajski.pl
114
 84 688-20-57  Pająk Radosław  rpajak@bilgorajski.pl 114
     biuro.mrp@bilgorajski.pl  

Biuro Kadr

 Nr telefonu  Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój
 84 688-20-24  Dzido Edyta  edzido@bilgorajski.pl  111
 84 688-20-24  Kulik Anna  akulik@bilgorajski.pl  111

Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

 Nr telefonu  Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój
 84 688-20-66
 84 686-70-95 fax
 Mielnik Artur
 103
 84 688-20-60  Krasny Marcin  mkrasny@bilgorajski.pl  103
 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego  pczk@bilgorajski.pl

Biuro Kontroli, Audytu i Analiz

 Nr telefonu  Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój
 84 688-20-52  Podkańska Grażyna
 gpodkanska@bilgorajski.pl  208
 84 688-20-52  Paczos Maja  mpaczos@bilgorajski.pl  208

Biuro ds. Komunikacji Medialnej

 Nr telefonu  Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój
 84 688-20-54  Kobel Katarzyna  kkobel@bilgorajski.pl  6
 rzecznik@bilgorajski.pl

Biuro Organizacji i Administracji

 Nr telefonu      
 Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój
 84 688-20-81  Pracoń Łukasz - Kierownik  lpracon@bilgorajski.pl  110
 84 688-20-93  Kiełbasa Piotr  pkielbasa@bilgorajski.pl  110
 84 688-20-91  Wasil Halina  hwasil@bilgorajski.pl  110
     kd@bilgorajski.pl  
 84 688-20-91  Maciocha Ewa  emaciocha@bilgorajski.pl  110
 84 688-20-08
 Bednarczuk Edyta
 106
 84 688-20-59  Burda Katarzyna  kburda@bilgorajski.pl  106
 sekretariat@bilgorajski.pl
 84 688-20-86

 Kwiecińska Ewa - Inspektor Ochrony Danych

 ewakwiecinska@bilgorajski.pl  207
 iod@bilgorajski.pl
 84 688-20-07  Wołoszyn Piotr  pwoloszyn@bilgorajski.pl  207
 84 288-20-01  Frąk Elżbieta  efrak@bilgorajski.pl  2
 84 688-20-01  Dziak Michał  mdziak@bilgorajski.pl  2
   Projekt "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" https://bliskipowiat.bilgorajski.pl/  doortodoor@bilgorajski.pl  

Radcy Prawni

 Nr telefonu  Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój
 84 688-20-12  Pindor Elżbieta
 epindor@bilgorajski.pl  112
 Czarnomski Konrad
   Bulicz Ireneusz
 ibulicz@bilgorajski.pl  

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 Nr telefonu  Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój
 84-688-20-53
 Małysz Zenon
 6
 
 godziny pracy:
 - poniedziałki, wtorki, środy w godz. 7.30-11.30
 - czwartki od 7.30-15.30
   
   

starostwo

 

23-400 Biłgoraj, ul. Tadeusza Kościuszki 87

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 Nr telefonu
 Nazwisko i imię  (stanowisko)
 e-mail
 zadania
 pokój
 84 688-20-78  Szewczak Marlena  mszewczak@bilgorajski.pl  Z-ca Kierownika   105
SALA OBSŁUGI INTERESANTA
tel. 84 688-20-34, 84 688-20-51 e-mail: geodezja@bilgorajski.pl pokój7
 84 688-20-34
 Kupczak Ronald
 sprzedaż map
 7
 84 688-20-34
 Adamek Monika
 naliczanie opłat
 7
 84 688-20-34  Wasąg Marta  mwasag@bilgorajski.pl  obsługa interesantów  7
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ
 84 688-20-83
 Zagdańska Aneta
 obsługa zgłoszeń
 1
 84 688-20-83
 Kozak Adrian
 akozak@bilgorajski.pl
 obsługa zgłoszeń
 1
 84 688-20-30  Skwarek Agnieszka  askwarek@bilgorajski.pl  mapa numeryczna  1
 84 688-20-77  Żuk Anna  azuk@bilgorajski.pl  mapa numeryczna  2
  84 688-20-36
 Maciocha Grażyna 
 gmaciocha@bilgorajski.pl
 mapa numeryczna
 4
 84 688-20-26
 Czerwonka Aleksandra
 mapa numeryczna
 3
 84 688-20-26
 Baryła Inez
 weryfikacja operatów  3
 84 688-20-36
 Zych - Krukowska Magdalena
 weryfikacja operatów
 4
 84 688-20-36  Kwiatkowska Edyta  ekwiatkowska@bilgorajski.pl  weryfikacja operatów  4
 84 688-20-84
 Pisklak Małgorzata
 archiwum
 11
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 84 688-20-74
 Waliwander Sylwia
 regulacja stanów prawnych nieruchomości
 101
 84 688-20-35
 Dolina Beata
 regulacja stanów prawnych nieruchomości
 102
 84 688-20-35
 Kosonoga Renata
 regulacja stanów prawnych nieruchomości
 102
 84 688-20-28
 Komanowska Urszula
 ustalenia odszkodowań, ograniczenie prawa własności
 104
 84 688-20-28  Kapica Agata  akapica@bilgorajski.pl
 obsługa mienia Skarbu Państwa  104
 84 688-20-25
 Jarosławska Iwona
 obsługa mienia Powiatu
 104
 84 688-20-73
 Blacha Wojciech
 ustalenia odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi   publiczne w trybie "specustawy" drogowej
 202
NARADY KOORDYNACYJNE ("ZUD")
 84 688-20-29
 Woźnica Sylwester
 uzgadnianie dokumentacji projektowej
 202
EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW
 84 688-20-88
 Kozdra Jowita
 obsługa ewidencji - Gmina i Miasto Tarnogród, Gmina Obsza
 106
 84 688-20-88 tel. /fax.
 Skotnicki Tadeusz
 obsługa ewidencji - Gmina Łukowa, Gmina Księżpol
 106
 84 688-20-89
 Małysa Janusz
 obsługa ewidencji - Gmina i Miasto Józefów, Gmina Biszcza
 106
       obsługa ewidencji - Miasto Biłgoraj  
 84 688-20-31  Górny Wojciech  wgorny@bilgorajski.pl  obsługa ewidencji - Gmina i Miasto Frampol  109
 84 688-20-27
 Król Sylwia
 skrol@bilgorajski.pl
 obsługa ewidencji - Gmina i Miasto Goraj, Gmina Turobin
 110
 84 688-20-32
 Kozyra Cezary
 obsługa ewidencji - Gmina Aleksandrów, Gmina Tereszpol
 111
 84 688-20-33
 Kawalec Tomasz
 obsługa ewidencji - Gmina Biłgoraj
 112
 84 688-20-33
 Kwiatkowska Anna
 obsługa ewidencji - Gmina Potok Górny,                                 obsługa wspólnot gruntowych
 112