Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju uzyskało I miejsce w kategorii Szkoła Roku w powiecie biłgorajskim w plebiscycie „Kuriera Lubelskiego”. Zwycięzców wyłoniło głosowanie czytelników. Celem plebiscytu edukacyjnego „Kuriera Lubelskiego” było nagrodzenie najlepszych nauczycieli oraz szkół na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

brawa dla zszio
W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju kształcenia na poziomie technikum prowadzone jest w zawodach:

- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik spawalnictwa,
- technik mechanik,
- technik stylista,
- technik hotelarstwa,
- technik usług kelnerskich,
- technik organizacji turystyki,
- technik przemysłu mody,
- technik reklamy,
- technik usług fryzjerskich,
- technik handlowiec.