Konferencja popularno - naukowa "Archeologia powiatu biłgorajskiego. Historia i perspektywy"

Celem projektu jest ochrona narodowego dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój i popularyzację wiedzy na temat archeologii powiatu biłgorajskiego. Niestety, jak do tej pory archeologia rzeczonego powiatu była zaniedbana, brakowało publikacji na jej temat, wiedza o niej nie była też popularyzowana. Wśród ludności ziemi biłgorajskiej panuje nawet pogląd, że w regionie niema zbyt wielu stanowisk archeologicznych i ogólnie tereny te były słabo zasiedlone w przeszłości. Fakty są jednak inne, co też chcemy ukazać podczas konferencji i później w planowanej publikacji. Wydarzenie ma również zwrócić uwagę w jaki sposób należy chronić stanowiska archeologiczne ulokowane w najbliższym sąsiedztwie.

„Kobieta Przedsiębiorcza” - konkurs

Trwa nowa odsłona Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń działających na rzecz obszarów wiejskich - „Kobieta Przedsiębiorcza”. To kontynuacja cieszącego się ogromną popularnością konkursu „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”, który organizowany był przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Rozporządzenie nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu biłgorajskiego. Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, 8a, 8b i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt , w związku z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, zarządza się, co następuje:

powiat pop

Wielkanocne spotkanie w DPS dla Kombatantów

Od Mszy świętej sprawowanej w intencji podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, rozpoczęło się tegoroczne spotkanie Wielkanocne. Wzięli w nim udział mieszkańcy Domu, pracownicy oraz zaproszeni goście.

Powiat biłgorajski w partnerstwie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego

Wicestarosta biłgorajski Tomasz Rogala, 3 kwietnia 2023 r., podpisał w imieniu władz powiatu biłgorajskiego porozumienie z 21 innymi samorządami powiatowymi, w ramach projektu: „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”.

Euroregion Roztocze zapraszam młode organizacje społeczne i grupy nieformalne do udziału w konkursie grantowym w ramach zadania publicznego „OBYWATELSKIE ROZTOCZE. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza”.

II sesja Młodzieżowej Rady Powiatu I kadencji i pierwsze podjęte uchwały

W dniu 3 kwietnia 2023 r., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju obyła się II sesja  Młodzieżowej Rady Powiatu. Wśród gości naleźli się m.in. członkowie Zarządu Powiatu, przedstawiciele Rady Powiatu i dyrektorzy biłgorajskich szkół średnich.

Podkategorie